Film en audio

Film en audio

Mensen die belangrijke gebeurtenissen van dichtbij hebben meegemaakt, kunnen uit de eerste hand vertellen over ‘hoe het was’. Deze mondelinge geschiedenissen, ‘oral history’ genoemd, geven een context of meer persoonlijke inhoud aan de papieren archieven. Zo ontstaat een completer beeld van de geschiedenis.

‘Oral history’ methode

De interviewers maken gebruik van de ‘levensverhaalaanpak’, waarbij niet alleen naar een bepaalde periode uit het leven van de geïnterviewde wordt gevraagd, maar naar diens hele leven.

Openbaar of afgeschermd

Een deel van het materiaal is al open gesteld, een ander deel is voorlopig alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en andere bronnen worden pas opengesteld na een afgesproken periode.

Informatie over de foto:

PaVEM lid Lilian Calender wordt geinterviewd door Radio 1 in het kader van een Netwerkontbijt. 8 maart 2004 georganiseerd door PaVEM en de gemeente Den Haag.
Fotograaf: Mieke Schlaman
PaVEM: Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden