Vrouwenthesaurus

De Vrouwenthesaurus is een handige hulp bij het zoeken op onderwerp. Het bevat termen over vrouwen, gender, emancipatie en feminisme. En het verwijst naar synoniemen, algemenere, specifiekere en verwante termen. Een goed startpunt bij je zoekvraag voor scriptie, onderzoek, artikel, programma of beleidsnotitie.

Zoeken op onderwerp

Informatie over vrouwen kan over van alles gaan dat met de leefwereld en positie van vrouwen in de samenleving te maken heeft, bijvoorbeeld economische zelfstandigheid, feminisme, huiselijk geweld, mantelzorg, migratie, politieke participatie en stereotypering.

Het kan betrekking hebben op historische onderwerpen als de ‘eerste feministische golf’, heksen, het vrouwenkiesrecht of zwarte vrouwengeschiedenis. Het betreft ook theoretische ontwikkelingen binnen vrouwenstudies als vakgebied en feministische wetenschapsbeoefening, zoals intersectionaliteit, machtstheorieën, natuur cultuur debat en queer theory. Termen op het gebied van mannen en mannelijkheid zijn ook opgenomen.

Daarnaast bevat de Vrouwenthesaurus geografische en tijdsaanduidingen en termen voor de vorm van informatie, bijvoorbeeld een scriptie, statistiek, dagboek of lied.

Hoe werkt de Vrouwenthesaurus

Je kunt in de thesaurus klikken van term naar term. Als je bijvoorbeeld met de term feminisme niet genoeg informatie vindt, dan kun je de algemenere term sociale bewegingen gebruiken. Wil je de zoekactie verfijnen, gebruik dan specifiekere termen zoals eerste feministische golf of radicaal feminisme. En kijk ook eens naar de verwante termen zoals anti feminisme en zwart feminisme.

Zoeken in de collectie

Klik je op de term dan ga je zoeken op deze term in de collectie en krijg je de zoekresultaten te zien.

De Vrouwenthesaurus en de Engelse versie European Women’s Thesaurus (1998) zijn in gebruik bij Atria en vele andere vrouweninformatiecentra in binnen- en buitenland. De online Vrouwenthesaurus en de Women’s Thesaurus worden beheerd door Atria.

Vragen

Voor vragen over de Vrouwenthesaurus of hulp bij het zoeken kun je contact opnemen met de informatiebalie via info@atria.nl