Schenkingen

Atria stelt schenkingen aan onze bibliotheek en archief zeer op prijs. Bijzonder geïnteresseerd zijn we in archieven, dagboeken en foto’s.

Publicaties

Atria verzamelt vooral Nederlandstalig materiaal over emancipatie en de geschiedenis van vrouwenbewegingen: boeken, maar ook andere publicatievormen zoals tijdschriften, voorwerpen en affiches. In buitenlandse publicaties hebben wij interesse wanneer die elders in Nederland nog niet te vinden zijn. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het materiaal over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

Je kunt in onze online catalogus eenvoudig controleren of Atria al in bezit is van je boeken, tijdschriften of ander materiaal.

We hanteren richtlijnen voor het opnemen van nieuw materiaal. Het beste kun je een email sturen naar info@atria.nl

Archieven

Wij hebben een bijzondere interesse in archieven, dagboeken en foto’s. Neem hiervoor contact op met de archivaris via archief@atria.nl

Steun

Atria is een non-profit organisatie en is afhankelijk van fondsen. Hiervoor werkt Atria samen met het Aletta Jacobs Fonds. Dat is een zelfstandige stichting met als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Wanneer je het behoud van ons archief en onze bijdrage aan een gelijkwaardigere samenleving een warm hart toedraagt kun je ons financieel steunen. Dat waarderen we enorm! Ga hiervoor naar: