Schenkingen

Atria stelt archiefschenkingen en donaties aan onze bibliotheek en archief zeer op prijs. Voor archiefschenkingen zijn we bijzonder geïnteresseerd in archieven, dagboeken en foto’s.

Steun

Atria is een non-profit organisatie en is afhankelijk van fondsen. Hiervoor werkt Atria samen met het Aletta Jacobs Fonds. Dat is een zelfstandige stichting met als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. Wanneer je het behoud van ons archief en onze bijdrage aan een gelijkwaardigere samenleving een warm hart toedraagt kun je ons financieel steunen. Dat waarderen we enorm! Ga hiervoor naar:

Publicaties

Atria verzamelt vooral Nederlandstalig materiaal over emancipatie en de geschiedenis van vrouwenbewegingen: boeken, maar ook andere publicatievormen zoals tijdschriften, voorwerpen en affiches. In buitenlandse publicaties hebben wij interesse wanneer die elders in Nederland nog niet te vinden zijn. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het materiaal over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

Je kunt in onze online catalogus eenvoudig controleren of Atria al in bezit is van je boeken, tijdschriften of ander materiaal.

We hanteren richtlijnen voor het opnemen van nieuw materiaal. Het beste kun je een email sturen naar info@atria.nl

Archieven

Atria is altijd op zoek naar bijzondere archieven. De collectie van Atria wordt gevormd door archiefmateriaal dat geschonken wordt door personen en organisaties die een rol hebben gespeeld in de vrouwenbewegingen. Heb je of ken je een archief dat mogelijk een goede aanvulling is op de collectie van Atria? Of ben je benieuwd of de documenten, foto's of dagboeken die je hebt liggen in een archief passen? Vul dan onderstaand formulier in en de archivaris neemt contact met je op.

Voornaam:

Achternaam:

E-mailadres:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Het archief dat ik wil aanbieden is een:
persoonsarchief archief van een organisatie

Korte beschrijving van het materiaal:

Omvang van het materiaal:

Materiële staat van het archief:
Goed Redelijk Slecht

Huidige ordening van het materiaal:

Na de beoordeling van het aanbod (steeds per einde van de maand) neemt onze archivaris zo spoedig mogelijk contact met je op.

Enter word