Redactioneel
1
MISSIE
Voor U ligt de eerste Info van Vrouwen voor Vrede van het jaar 2011.
De redactie wenst U allen een goed, liefst gezond jaar vol vredesinitiatieven, lichtpunten
en stapjes verder op het vredespad.
De afgelopen week stond de politietrainingsmissie naar Kunduz/Afghanistan centraal. De
kogel is door de kerk. Na dagen van retoriek over een oorlog die in Afghanistan gevochten wordt ter wille van onderdrukte vrouwen en kinderen terwijl er niets in hun voordeel
gebeurt. Vrouwen en kinderen zouden beter gesteund worden met een civiel aanpak, via
doelgerichte opvangprogramma’s, daadwerkelijk toegankelijk onderwijs en gezondheidszorgvoorzieningen, door economische ontwikkelingen te ondersteunen in plaats van het
openlijk steun geven aan een door en door corrupt regiem dat op geen enkele geloofwaardige manier invulling geeft aan “democratie”.
Missie is waarvoor we staan, is welke waarden we nastreven, is wat onze identiteit is.
Waar we als Vrouwen voor Vrede voor staan komt niet overeen met de politietrainingsmissie.
In dit nummer staan voorbeelden van mensen, groepen en akties met een missie: de vrede
doen. Steeds meer burgemeesters sluiten zich aan bij die groep die zich Mayors for Peace
mogen noemen. Ze willen die naam ook graag waarmaken, lees Janny’s artikel over de
Marne. Goed voorbeeld vraagt om volgelingen.
Francien Hollander, onze vredesvrouw van het jaar, vertelt ons haar levens/vredesverhaal,
zij komt steeds opnieuw in actie, kan onrecht niet verdragen, ze voelt zich gesteund door
de andere Amsterdamse vredesvrouwen. Het samenwerken zorgt ervoor dat ze het blijft
volhouden.
In Sierra Leone zien we Sanne Haanraad aan het werk, ze inspireert kinderen, onderzoekt
wat een kind nodig heeft om met veel ellendige ervaringen, bijna niet te geloven, te zoeken naar een beetje evenwicht en toekomst, die er toch ook zal zijn. Samen zoeken ze
daarnaar, waarbij ze uitgaat van de behoefte van het kind.
In Nijmegen brandt sinds oktober 2010 de Wereldvredesvlam. Kunnen wij een klein vonkje
doorgeven? Martin Luther King: “Darkness cannot drive out darkness, only light can do”.
We verheugen ons op “de reünie” van Vrouwen voor Vrede in het Vondelpark op 13 mei.
Laten we er allemaal zijn en laten we elk ook nog iemand meenemen. Hebt U nog goede
ideeën voor invulling van de dag, geef ze vooral door aan Marieke of Ineke!
Wat Israël en de Palestijnen betreft: laten we alle vredesinitiatieven steunen.
“Als alle kinderen op aarde hand in hand tezamen gaan, krijgt het leven veel meer waarde,
breekt eindelijk de vrede aan” ( een zin die Ida Wassenaar hoorde toen zij kind was en die
nooit is vergeten).
Doortje Kuis
Op het moment van het samenstellen van deze nieuwsbrief staan mensen in Tunesie en Egypte op
om zich te verzetten tegen hun heersende, onderdrukkende, autoritaire en corrupte regimes.
Regimes die we overigens jarenlang hebben gesteund en van wapens hebben voorzien. Laten we de
vreedzame omwentelingen steunen.
 

Nieuwsbrief Vrouwen voor Vrede [2011], 1 (jan/feb) - 1/48

Volgende