Nederlandse Gezinsraad
Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag
Telefoon 070 - 330 60 60 (secr.)
Fax 070 - 365 92 30
E-mail info@ngr.nl
www.ngr.nl
Tijd rijp
voor verplichte
scheidingsbemiddeling
Nieuwsbrief NGR 14.03.03
De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een
breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte
scheidingsbemiddeling. De Raad voor de Kinderbescherming
en andere experts op het gebied van kind en scheiding
pleiten al langere tijd voor de invoering van verplichte
bemiddeling. Onlangs steunde ook de Tweede Kamer een
motie hierover. Scheidingsbemiddeling kan
conflicten tussen ex-partners over hun
kinderen voorkomen.
Voor u ligt de tweede
nieuwsbrief van de
Nederlandse Gezinsraad (NGR).
De NGR is als onafhankelijke
stichting gespecialiseerd in het
verzamelen, bewerken en verspreiden van
kennis met betrekking tot relatie- en
gezinsvorming.
Deze nieuwsbrief is exclusief bestemd voor politici,
bestuurders en journalisten.
Laat u het ons even weten als u geen prijs stelt op
ontvangst van toekomstige NGR-nieuwsbrieven?
Eventuele vragen en opmerkingen over deze
nieuwsbrief zijn vanzelfsprekend zeer welkom.
O.M.B. Fles, Voorzitter NGR
1
 

Nieuwsbrief NGR [2003], 14.03 - 1/5

Volgende