1
 

 
2015, jaargang 12, nr. 2.
 
Bestuur en contactpersonen
Comité van aanbeveling
Voorzitter: Mw. S.F. Wahedi
Prof.dr. Theo van Boven
Penningmeester: Mw. D. Manojlovic
Prof.dr. Maaike Meijer
Secretaris: Mw. H. Riaz
Prof.dr. Renée van Romkens
Website: www.stichtinariana.nl
Drs. Frans Timmermans
E-mail: stichtingariana@gmail.com
Inleiding
In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons
steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze
nieuwsberichten laten een verdeeld land zien met name over de positie van de
vrouw. Aan de ene kant protesteren mannen gekleed in boerka’s tegen het geweld
van vrouwen. Aan de andere kant het grimmige publiekelijk lynchen en verbranden
van het lichaam van Farkhunda. In deze nieuwsbrief zullen we deze gebeurtenissen
verder belichten.
Voorts zullen wij het bijzondere verhaal van een van onze jongste Ariana scholieren,
namelijk Kirishna S. Aqaa, vertellen. Daarnaast willen wij u met trots kort meedelen
over de TEDx conferentie wat op 15 april 2015 in het Koninklijke militaire academie
plaatsvond. De voorzitter van Stichting Ariana, mw. Wahedi, was voor deze
conferentie uitgenodigd om haar levensverhaal en inbreng voor een betere wereld
aan een zaal van 500 man te vertellen.
Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw
vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af
aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een
land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden
anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken
van educatie met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven
dat educatie hoop biedt op onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een
samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op den duur vrijheid zal
bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn.
Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch
werkelijkheid te maken.
 

Nieuwsbrief Stichting Ariana [2015], 2 (jun) - 1/8

Volgende