1
Verhandelingen
7e jaargang nr 1 - april 2003
Stichting Religieuzen
Tegen Vrouwenhandel
Emmaplein 19-21 - 5211 VZ Den Bosch
Een nieuw begin - Pasen
Nooit zag ik zoveel sneeuwklokjes als dit
jaar.
Overal kwamen ze voor mijn ogen opduiken, in
voortuintjes en stadsparken, onder bomen en
heggen. Uit de koude grond te voorschijn
gekomen en in bosjes opeengepakt leken ze op al
die plekken elkaar te verdringen. In al hun
kwetsbaarheid, krachtig aanwezig als voorboden
van een nieuwe lente. Vol belofte!
Die sneeuwklokken zijn een mooi beeld voor het
nieuwe begin dat de SRTV beleefde.
Op 27 februari kwamen stafleden, medewerkers
en bestuur bij elkaar voor een studie-/ werkdag.
We keken naar de toekomst en bespraken wat
ons in de komende tijd te doen staat. De
doelstelling van de SRTV, voorlichting en
bewustwording, kreeg opnieuw handen en voeten.
De medewerk(st)ers kozen een nieuwe taak die bij
haar of hem past, of voelden weer de uitdaging om
een vertrouwde klus op te pakken. Op deze dag
merkten we dat na een wat dorre periode de
energie weer volop ging stromen. Dat gaf elkaar
kracht. Een nieuw begin, een Paasmoment, zou je
dit kunnen noemen. Want Pasen is weer licht zien,
leven voelen, opstaan en aan het werk gaan.
Maar het zijn de vrouwen om wie alles draait.
Vrouwen waarvan we dikwijls slechts een vaag
beeld hebben. Ieder van haar heeft echter een
persoonlijk gezicht en een concreet verhaal dat
vertelt over het kruis van uitbuiting en
onderdrukking, over macht waar niet onder uit te
komen is.
Als ik berichten lees, beelden en gezichten zie,
doet het mij denken aan de woorden van Pilatus
wanneer hij de gegeselde, bespotte en met
doornen gekroonde Jezus toont aan het volk.
Ziehier de mens! Zie de verhandelde vrouw
ontluisterd en onteerd. Is deze aanblik genoeg om
in beweging te komen? In het verhaal van Jezus
niet!
Een nieuw begin, ook voor haar?
Wij als SRTV kunnen ons alleen maar laten leiden
door een onuitputtelijke hoop en verlangen dat
nieuw leed voorkomen kan worden, nu hier dan
daar en dat soms voor iemand een nieuwe lente
daagt en een ander, beter leven mogelijk wordt. Al
blijft dit onzichtbaar voor onze ogen.
Misschien mogen we ‘soms even’ een Kracht
ervaren die de menselijke maat te boven gaat.
Pasen houdt de hoop levend.
Riet Spierings, Bestuurslid SRTV
 

Verhandelingen [2003], 1 (april) - 1/11

Volgende