1
-------------Secretariaat FENN
Vergelijkende Bevolkings- en Emancipatie- economie
FEE/UVA
Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam
tel.: + 31-020-525 4252
fax : + 31-020-525 4254
e-mail: fenn@butler.fee.uva.nl
-------------I Announcements FENN
Internal affairs necessary for functioning of FENN will
be announced in this section.
Mededelingen van het bestuur
In de periode van 1 juni t/m 5 september werkt
Nicky Pouw bij de Wereld Bank te
Washington. Gedurende deze periode treedt
Dineke van Zwieten op als plaatsvervangend
secretaris van FENN. Voor vragen over
lidmaatschap, adressen en andere informatie
kun je haar bereiken op het volgende adres:
"Werkgroep Vrouwen in de Landbouw",
Postbus 265, 6700 AG Wageningen,
tel: 0317-410500, fax: 0317-421500,
e-mail: dineke@bgwvl.antenna.nl
Noot van de redactie:
De aangeleverde kopij was voornamelijk in het
Nederlands, de tijd ontbrak om alles in het
Engels te vertalen. Onze excuses hiervoor, we
streven ernaar om volgende nummers wel
geheel Engelstalig te laten zijn!
II The Personal Column
Networking is knowing each other. Having found a new
job, being involved in new activities? We will be happy
to receive and publish the news.
ir. Dineke van Zwieten
In het vorige nummer van FENN-mail heeft
Edith het column-stokje overgegeven aan mij.
Graag wil ik mij voorstellen aan de leden van
FENN. Ik werk als coördinator bij de
Werkgroep Vrouwen in de Landbouw, een
vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt
met onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging rondom de situatie en positie van
agrarische vrouwen in Nederland en elders. Op
basis van het onderzoek maakt de WVL
materialen zoals video's en spelen, verzorgen
we lezingen en gastcolleges, geven we een
nieuwsbrief uit en ondersteunen we agrarische
vrouwen en hun organisaties bij hun
activiteiten. Aangezien ik geen voltijdse baan
heb, kan ik daarnaast mijn tijd besteden aan
nevenactiviteiten
zoals
het
bestuurslidmaatschap van FENN.
Ik hou mij binnen FENN met praktische zaken
bezig zoals het verzorgen van de nieuwsbrief,
het mee uitvoeren van het communicatieplan en
nu tijdelijk het secretariaat vervangen.
Daarnaast ben ik vertegenwoordiger namens
FENN in de Inhoudelijke Voorbereidings
Commissie van de tweede 'Out of the Margin'
conferentie die a.s jaar in Amsterdam gehouden
wordt.
Het FENN organiseert dan de zogenaamde
'Dutch Debates'. Omdat in 1998 in Nederland
herdacht wordt dat het dan 100 jaar geleden is
dat de Nationale Tentoonstelling voor
Vrouwenarbeid plaatsvond, hebben we dit
thema als rode draad voor de Dutch Debates
gekozen. Het voorlopige idee is om het huidige
politieke en economische systeem in Nederland
door te lichten op de thema's arbeid, zorg en
inkomen vanuit een feministisch-economisch
perspectief. Daarbij willen we wel aansluiting
zoeken bij de vier hoofdthema's van de
conferentie, te weten 'Globalisation', 'Beyond
the Market', 'Equity and Efficiency' en 'Identity
and Difference'. In de Call for Papers die
binnenkort bij de FENN-leden in de bus valt
kun je meer lezen over deze thema's en het
voorlopig programma van de conferentie. Om
 

FENN-Mail [1997], 2 (juli) - 1/6

Volgende