De voortgang van de leerlingen en de verslaglegging van onze
Afghanistanreis.
Nieuwsbrief 24. Mei 2016, jaargang 13, nr. 1.
Bestuur en contactpersonen
Comité van aanbeveling
Mw. drs. F. Wahedi (voorzitter)
Prof. dr. Theo van Boven
Mw. H. B. Riaz (penningmeester)
Prof. dr. Maaike Meijer
Dhr. M.S. Asghari (secretaris)
Prof.dr. Renée v. Romkens
Website: www.stichtingariana.nl
E-mail: stichtingariana@gmail.com
Postadres: t.a.v. Stichting Ariana,
Rochussenstraat 516, 3015 ZD ROTTERDAM
 

Nieuwsbrief Stichting Ariana [2016], 1 (mei) - 1/17

Volgende