Redactioneel
1
Shevolution
Op de landelijke dag van 29 oktober is de video vertoond die is gemaakt van het interview van Janne Poort – van Eeden met Kirsten van den Hul, Nederlandse vrouwenvertegenwoordigster bij de Verenigde Naties.
In dit interview en in de speech van Kirsten in de Verenigde Naties introduceert ze
het woord “Shevolution”, waarmee ze aangeeft dat het vrouwen zijn die veranderingen te weeg (kunnen) brengen.
Deze nieuwsbrief staat vol met vrouwen die vanuit Missie en Passie doortastend volharden in hun vredeswerk, dichtbij huis en op plekken ver weg, in de politiek, in organisaties en door vrouwelijk leiderschap. Het zijn vrouwen die reeds ingezette
ontwikkelingen van “het moet en kan anders” versnellen en handen en voeten geven.
Het zijn lopende vuurtjes.
Zoals ook onze Vredesvrouw van het Jaar, Marieke Verheul, al actief bij Vrouwen
voor Vrede vanaf 1979 en de onlangs overleden Marion Pasariboe van Leeuwen,
vrouwen die hun voetstappen op de weg van vrede hebben achtergelaten. Vrouwen die
het gezegde van Ghandi : “wees zelf de verandering die je in wereld wilt zien” in de
praktijk hebben gebracht.
Al waren we (nog) niet met velen, de landelijke dag heeft ons geïnspireerd om door
te gaan en verbinding te houden en aansluiting te vinden met mensen en bewegingen
die de weg van vrede gaan.
Een voorbeeld hiervan is het samen werken van WILPF (Lies Jansen) en VvV (Janne
Poort – van Eeden) aan het commentaar bij de rijksbegroting 2012, van Buitenlandse
zaken en van Defensie. Dit commentaar verdient het om verder verspreid te worden.
Doortje Kuis
De redactie wenst allen fijne feestdagen en een gezond,
liefdevol en strijdbaar 2012 toe.
Noteer alvast in uw agenda
zaterdag 24 maart 2012: Algemene Ledenvergadering
Vrouwen voor vrede
 

Nieuwsbrief Vrouwen voor Vrede [2011], 6 (nov/dec) - 1/48

Volgende