Nooit de vuile was buiten hangen en dus
niet praten over het geweld dat je wordt
aangedaan. Schaamte omdat je zichtbaar
mishandeld bent.
Vrijwel iedereen is
opgevoed met taboes die verhinderen dat
vrouwen - die in huiselijke kring
mishandeld worden - tijdig stappen durven
ondernemen om daar een eind aan te
maken.
Vanwege die taboes zullen vrouwen – ook
in hun directe omgeving – huiselijke
geweld niet ter sprake brengen. Gevolg is
dat veel vrouwen en hun kinderen, die
lijden onder huiselijk geweld, in een
volstrekt geïsoleerde positie binnen onze
samenleving verkeren.
De enige manier om deze
situatie te doorbreken is door
vanuit de basis de bewustwording rond huiselijk geweld op
gang te brengen en vrouwen
informatie en handvatten te
bieden om verandering in hun
situatie te brengen. Een eerste
stap is dat de organisaties – waar zmvvrouwen deel van uit maken - zich
methoden eigen maken, waardoor zij de
signalen rond verschillende vormen van
huiselijk geweld kunnen herkennen en
weten hoe zij binnen hun eigen achterban
huiselijk geweld bespreekbaar kunnen
maken.
De tweede stap is om samen met de
achterban beleid te ontwikkelen om
huiselijk geweld te voorkomen en te
bestrijden. Van groot belang hierbij is om
een voldoende veilige omgeving te bieden
van waaruit vrouwen daadwerkelijk
stappen kunnen en willen ondernemen om
hun eigen situatie te veranderen.
Ongeveer 200.000 vrouwen in Nederland
hebben in huiselijk sfeer te maken met
geweld, 50.000 vrouwen worden regelmatig
mishandeld. Jaarlijks overlijden vijftig tot
zeventig vrouwen aan de gevolgen daarvan.
In 2001 werd door Tiye International
binnen het Project ‘Breaking Through’
samengewerkt met ProJob en diverse
organisaties uit Engeland, Ierland en
Griekenland. Voor de uitvoering van dit
project werd subsidie verkregen van de
Europese Commissie in het kader van het
Daphne programma.
Doel van het project ‘Breaking Through’
was om instrumenten te ontwikkelen om
de stilte rond huiselijk geweld, te
doorbreken. De resultaten van dit project
werden tijdens een Europees Seminar op
22 november 2001 in Amsterdam
gepresenteerd.
Concrete producten zijn onder meer:
* het trainingsprogramma ‘BreakThrough’
voor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen. Dit trainingsprogramma beoogt
organisaties de deskundigheid en de
methoden te bieden voor bewustwording,
signalering, preventie en bestrijding van
huiselijk geweld;
* het kader voor een handleiding
voor betreffende organisaties om
hier daadwerkelijk mee aan de
slag te gaan;
* een mobiele tentoonstelling,
waarmee de bewustwording bij
zowel organisaties als individuele
vrouwen op gang kan worden
gebracht.
In 2002 volgde een bewerking van de
handleiding in het Nederlands. Een groep
zmv-vrouwen volgde een intensieve
training
om
binnen
organisaties
zelfhulpgroepen
‘voorkomen
huiselijk
geweld’ op te zetten. In deze ‘Tiye
Newsletter Special’ informatie over de
resultaten en over de activiteiten van
andere organisaties en de overheid om
huiselijk geweld een halt toe te roepen.
Rita Naloop, voorzitter Tiye International
 

Tiye International newsletter [2002], 3 - 1/12

Volgende