VERSLAG WERKCONFERENTIE
' GEBRUIKENDE/ VERSLA AFDE VROUWEN
EN SEKSUEEL GEWELD'
gehouden 9 december 1993
in het Theaterhotel te Almeio
Uitgave van het Landelijk Platform
Vrouwenhulpveriening in de Verslavingszorg
Vorige

Verslag werkconferentie \'gebruikende/verslaafde vrouwen en seksueel geweld\' - 2/33

Volgende