Artikel over de bevoegdheid van Nederlandse vroedvrouwen. 1932.