Ingekomen stukken, prospectussen, circulaires, statuten en knipsel betreffende opvoedingsgestichten en doorgangshuizen. 1877, 1884, 1909-1937