Correspondentie met de Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden betreffende een artikel in het maandblad over ongelijke beloning van mannen- en vrouwenarbeid in winkels. 1925.