Ingekomen stuk van de Vereniging ter behartiging van de belangen van het huisgezin ten plattelande. 1917.