Ingekomen stukken; met correspondentie tussen het NBV en NVV en de gemeente Den Haag betreffende huishoudonderwijs in Den Haag 1938-1939, ontvangen in 1989 (was nummer 1046). 1908-1941.