Stukken betreffende de rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam en kweekscholen voor vroedvrouwen te Amsterdam, inclusief eisen voor de toelating. 1928-1948 en z.j.