Ingekomen stukken van vakverenigingen naar aanleiding van een onderzoek naar vrouwelijke leden en propagandistes, in opdracht van de International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship 1928 en naar aanleiding van een brief van het NBV inzake \'meer meisjes in de vakbonden\' van 19 september 1930. 1904, 1910-1911, 1928-1931.