Gemeentebladen van Amsterdam en Rotterdam betreffende oude salarisregelingen voor personeel bij het middelbaar en hoger onderwijs. 1910-1912, 1917, 1919.