Ingekomen stuk betreffende pensioenen van voor de pensioenwet 1922. 1919.