Circulaire van de Vakschool voor Kaasmakers te Hoorn. 1947.