Knipsels en circulaire betreffende salarissen en opleiding van kinderjuffrouwen bij diverse kinderbewaarplaatsen, vakantiekolonies, weeshuizen en tuchtscholen. 1946-1947.