Artikel over Prof. Dr. Johanna Westerdijk 1917-1942, door Marie P. Löhnis. Overdruk uit Antonie van Leeuwenhoek nr. 8, 1942. 1942.