\'Het voor en tegen van arbeidsvrijheid voor de gehuwde vrouw. Praeadviezen uitgebracht door Mej. Anna Polak, Dr. L.G. Kortenhorst, Mej. Mr. E.C. van Dorp voor den Nationalen Vrouwenraad van Nederland op 8 april 1932 te Rotterdam\'(Leiden 1932) en \'Praeadvies van Mej. Anna Polak\'. Overdruk uit de Prae-adviezen over De maatschappelijke beteekenis van den arbeid der gehuwde vrouw, en de houding, door de overheid aan te nemen tegenover dat vraagstuk. 1932.