Knipsel betreffende de eerste wijziging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor de visconservenindustrie. 1948.