Artikel betreffende de Tuchtwet voor zover die vroedvrouwen betreft en Korte handleiding voor het indienen van klachten en het verweer daartegen in eerste aanleg en hoger beroep. 1932-1933.