Reeks artikelen uit het tijdschrift De magazijn- en winkelbediende, orgaan van de Algemene Nederlandse magazijn- en winkelbediendenbond over opmerkingen over de toestand van magazijn -en winkelbedienden in Nederland, met aantekeningen. 1904-1905.