Lijst met in deze rubriek aanwezige archiefstukken. z.j.