Bijlage bij het maandbericht van het Bureau voor de Statistiek van de gemeente Amsterdam van juni 1941 betreffende een overzicht van de belangrijkste feiten uit de beweging der arbeidslonen volgens de collectieve contracten te Amsterdam, in de periode eind mei 1940-eind juni 1941. 1941.