Ingekomen stukken, brochure, artikelen en knipsels betreffende vrouwelijke artsen in Indië en haar werk, onder andere 2 brieven van Dr. E.A. van Teutem. 1918-1920, 1925-1927, 1930.