Correspondentie en ingevulde enquêteformulieren betreffende vrouwenarbeid in gevangenissen in Duitsland en Nederland. Naar aanleiding van een onderzoek van het NBV. 1897-1902.