Ingekomen stukken, pamflet en statuten van de stichting \'Dr. Terburghfonds Ondersteuningsfonds voor oude en behoeftige vroedvrouwen\'. 1929-1935 en z.j.