Ingekomen stukken van kinderbewaarplaatsen en een prospectus van de opleiding voor kinderverzorgster. ca. 1907-1936, 1946 en z.j.