Ingekomen stukken, statuten, reglementen, ontwerp leerplannen en prospectussen betreffende de opleiding voort de lagere akte II en kweek- en normaalscholen van alle richtingen in de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dongen, Echt en \'s-Gravenhage. 1937-1940.