Convocatie voor een weekend 4-5 oktober 1941 te Doorn en Mededeelingen van de Vereeniging van Academisch Gevormde Christenvrouwen (VACV) januari 1942. 1941-1942.