Overgetypt artikel van A. van der Pol-van de Wende uit De proletarische vrouw betreffende het gebruik van de breimachine. 1928.