Ingekomen stukken naar aanleiding van een enquête naar vrouwen, werkzaam bij een burgerlijk armbestuur of diaconie, per provincie. 1904.