Bijvoegsel Staatscourant met een verslag van het Tweede Internationaal Congres over Huisindustrie te Zürich op 8 en 9 september 1012. 1912.