Notulen, presentielijsten, ingekomen stukken en knipsels van en betreffende het (Werkcomité van het) Comité van Actie tegen wettelijk Verbod van Fabrieksarbeid voor de gehuwde Vrouw, waarvan Anna Polak presidente was. 1920-1921.