Correspondentie, conceptadressen, adhesiebetuigingen, presentielijst oprichtingsvergadering 4 juni 1910 en andere stukken van het Comité van Actie tegen wetsontwerp Heemskerk (256) tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs die in het huwelijk treden (bestuursleden o.a. Marie Rutgers-Hoitsema, Wilhelmina Drucker, Anna Polak). 1909-1910.