Circulaires, aantekeningen betreffende bezoldigingen, ingekomen stukken, klad-aantekeningen voor het Vrouwenjaarboekje betreffende bezoldigde armenbezoeksters en ambtenaressen bij Maatschappelijk Hulpbetoon. Met lijst van lezingen voor de sociale ontwikkelingsweek. 1911-914, 1923, 1926, 1929-1930, 1937.