Lijst met namen, geboorte- en sterfdata en specialiteiten van schilderessen, vanaf de 17e eeuw. z.j.