Stukken betreffende gehuwde of ongehuwde onderwijzeressen met betrekking tot de wet Marchant betreffende ontslag bij huwelijk. 1907-1908, 1910, 1913.