Ingekomen brieven betreffende steun aan een adres aan de koningin om intrekking van het K.B. 2 maart 1904 nr 50 (ontslag huwende ambtenares), concept van het adres en lijst van ondertekenaars. 1904.