Ingekomen stukken van de Nationale Vrouwenraad en het International Committee on Trades and Professions van de Internationale Vrouwenraad. 1945-1947.