Ingekomen stukken, knipsels eb aantekeningen betreffende salarisregelingen bij het lager onderwijs, schoolopzieners en onderwijskrachten aan tuchtscholen en gevangenissen. 1921, 1927, 1947.