Tekst van een samenspraak \'Pieternel en Thomasvaer\' ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan op 16 januari 1915 van de VBBV. 1915.