Stukken betreffende onderzoeken naar (de aanwezigheid van) haringindustrie in Zuiderzeegemeenten waar wel en waar geen haringindustrie is: ingevulde vragenlijsten, onderzoeksuitslagen, buitenlandse gegevens (Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten), bestellingen van het \'haringrapport\' (o.a van Aletta Jacobs, Martina Kramers, Nellie van Kol en Theodore Haver), overzicht over haringspeterij en tabel betreffende onderzoek naar vrouwenarbeid in haringspeterijen. 1902.