Circulaire van het Comité ter bevordering van geneeskundig onderzoek vóór het Huwelijk, brochure \'Enkele citaten betrekking hebbende op het vraagstuk: geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk\' en brochure \'The crusade against veneral diseases\' van de International Council of Women1922. 1922 en z.j.